Monday, June 19, 2006

(Poem) ಎನ್ನ ಮನದನ್ನೆ - ೨

ಎನ ನಲ್ಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಂದು ವಿವರಿಸಲಿ
ಸರಳ ಸುಂದರತೆಯ ಸಾಕಾರ ಇವಳು ||

ಒಲ್ಲದಿಹ ಮಾತಿಗೆ ಸನ್ನೆಯಲೇ ನಕಾರ
ಪ್ರೀತಿ ಬಯಸುತಿಹ ಜೀವಕೆ ಒಲವಿನಲಿ ಸಹಕಾರ
ತುಂಟ ಕುಡಿ ನೋಟದಲೇ ಸೆರೆ ಹಿಡಿವ ರತಿ ಇವಳು
ಬಳುಕು ನಡೆ ನೀಳ ಜಡೆಯ ಮನ ಕದ್ದ ಒಡತಿ ||

ಜತೆಗೂಡಿ ನನ್ನೊಡನೆ ಎಲೆಯಡಿಕೆ ಮೆಲ್ಲುತಲಿ
ಸುದ್ದಿ ಕಂತೆಯ ಮಹಾಪೂರವನೇ ಕರೆಯುವಳು
ಅವರಿವರ ಸುದ್ದಿ ನಮಗೇತಕೆ ಬಿಡಿ
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಯ್ಮುಚ್ಚಿಸುವಳೇ ಇವಳು! ||

- uShai

Thursday, January 12, 2006

(Poem) ಎನ್ನ ಮನದನ್ನೆ - ೧

ಮರೆತು ಬಿಡುವುದು ಹೇಗೆ ಹೇಳು ನಿನ್ನ
ತಂಪೆರಚುವ ಸವಿ ನೆನಪ ಕುರುಹುಗಳ
ಆಗಾಗ ಬಂದು ಕಾಡುತಿಹ ಕನಸುಗಳ ||ಪ||

ಕಾರ್ಮೋಡದ ಸುಳಿ ಮಿಂಚ ಕಂಡೆ ಆ ಕಂಗಳಲಿ
ನೀರ ಬಿಂದಿಗೆ ಪಿಡಿದು ಹೂಬನದ ಕಡೆ ನಡೆದಿಹ ನೀರೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ನನ್ನೆಡೆಗೆ ನೋಡಿದಾ ಅರೆ ಕ್ಷಣದಿ ||

ಕಾದಿದ್ದೆ ನಾನಂದು ದೇವ ಗುಡಿ ಅಂಗಳದಿ
ಹೂವಬಟ್ಟಲ ಹಿಡಿದು ಬರುವೆಯೆಂದು
ದಿನ ಕಳೆದು ಸಂಜೆಯಾಯ್ತು ನಿನ್ನ ಸುಳಿವಿಲ್ಲ ಇನಿತು ||

ಇಂದಾದರೂ ನೀ ಬರುವೆ ಆಸೆಗೋಪುರವನೇ ಕಟ್ಟಿರುವೆ
ಬಂದೊಮ್ಮೆ ಎನ್ನೆದೆಯ ದೀಪವನು ಬೆಳಗಿಸೆಯಾ
ಕುಡಿನೋಟದಿ ಸನ್ನೆಯಲಿ ಸಮ್ಮತಿಯ ಸೂಚಿಸೆಯಾ ||

- uShai